hello world!
Published: 16 august 2016

Modificari legislative privind avizarea si autorizarea pe linia securitatii la incendiu

UPDATE 1 : Vizualiare HG 571

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a organizat astăzi, 11 august a.c., o conferință de presă ce vizează prevederile Hotărârii de Guvern pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, aprobată în ședința Executivului din cursul zilei de ieri.

Potrivit legislaţiei în vigoare, construcţiile trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât pe timpul unui incendiu să limiteze propagarea focului şi fumului în interiorul edificiului cât şi la vecinătăţi, dar mai ales să garanteze securitatea persoanelor aflate la faţa locului. Astfel, pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă, sunt necesare obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu, documente care certifică îndeplinirea cerinţelor esenţiale cu privire la securitatea la
incendiu.

Actul normativ aprobat are în vedere direcţionarea activităţii de avizare
şi/sau autorizare către acele obiective care necesită măsuri suplimentare din punct
de vedere al securităţii la incendiu, dar şi echiparea corespunzătoare cu instalaţii de
protecţie la incendiu. În acest sens, valoarea de referinţă, reprezentantă de
suprafaţă, s-a mărit pentru unele destinaţii, în corelare cu prevederile tehnice
specifice.

     Pe de altă parte, pentru categoriile de clădiri și spații care comportă o atenție
deosebită din punct de vedere al riscului la incendiu, actul normativ prevede
impunerea unei arii mai reduse, de exemplu de 100 mp pentru spaţiile publice
amenajate la subsol, demisol sau la mansardă, respectiv de 150 mp pentru cele
de învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire copii preşcolari, elevi,
studenţi, bătrâni, persoane cu dizabilităţi/lipsite de adăpost, ori 200 mp pentru
spaţii având destinaţia de comerţ ori producţie şi/sau depozitare, dispuse în clădiri
de locuit colective.

     Sunt exceptate de la avizare privind securitatea la incendiu anumite
construcţii, sisteme de instalaţii, precum şi anumite construcţii sau amenajări
temporare, care se supun direct autorizării privind securitatea la incendiu, dat fiind
faptul că etapa autorizării, în aceste situaţii, poate asigura exercitarea unui control
suficient pentru conformarea privind securitatea la incendiu.

     Adoptarea noilor măsuri au ca scop scăderea costurilor administrative pentru
anumiţi operatori economici, dar şi scăderea numărului de solicitări şi implicit a
perioadei pentru eliberarea avizului/autorizaţiei, fără ca toate aceste aspecte să
diminueze nivelul de securitate.

     De asemenea, pentru a se evita crearea unor confuzii în aplicare, documentaţiile
privind securitatea la incendiu a construcţiilor, elaborate şi/sau în curs de
avizare/autorizare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se finalizează în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare la data elaborării acestora.

     La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului
nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se
supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006, cu
modificările şi completările ulterioare.

Sursa: Comunicat de presa IGSU

Aninoasa Tim

Autorizata de catre Centrul National de Securitate la Incendiu si Protectie Civila si calitativ certificata de organisme adiacente , Aninoasa Tim preia organizarea , mentinerea si solutionarea necesitatilor de prevenire sau stingere a incendiilor in cadrul responsabilitatii contractuale stabilita cu beneficiarii sai.
Contact
realizat de Dow Media
clock-ofirefacebook-squarephone-squareenvelopegoogle