Verificarea autorizata a hidrantilor de incendiu , se efectueaza cel mult o data la 6 luni.

Verificari , altele decat cele semestriale , se efectueaza periodic , conform P118/II , sau a altor reglementari.